ภูเก็ต ช.คชสาร เครน เซอร์วิส บริการให้เช่ารถเครนใน จ.ภูเก็ต และ จ.ใกล้เคียง ทีมงานบริการคุณภาพของเรา ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายคุณภาพ ภายใต้ผลงานที่เป็นการการันตีในความน่าเชื่อถือ
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง เราจึงขยายการให้บริการเครื่องจักร
ในโซนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการเสริมศักยภาพทีมงานด้าน
ซ่อมบํารุงของเราให้พร้อมอยู่เสมอ

     ภูเก็ต ช.คชสาร เครน เซอร์วิส พวกเราคํานึงถึงความปลอดภัย
เป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งเรายังใส่ใจในการบริการ ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

"บริการด้วยใจ ใส่ใจในบริการ"
โทร 080-5955599 , 085-5955959